Електронен дневник

Учебен процес » Графици » Поправителна сесия

 

ГРАФИК  - поправителна сесия, дневна форма на обучение,  сесия м.август,  уч.2020/2021г

 

№ по ред

Изпити по учебен  предмет

Дата, час, място на провеждане

1

Програмиране  СПП - 11 клас

25.08.2021г   08.30  лаб.1

2

Компютърни мрежи СПП - 11 клас

25.08.2021г   08.30  лаб.1

3

Философия ООП - 8 клас

25.08.2021г   08.30  лаб.1

4

Компютърни архитектури РПП - 11 клас

30.08.2021г   08.30  лаб.1

5

Операционни системи СПП - 11 клас

30.08.2021г   08.30  лаб.1

6

Градивни елементи ОПП  - 9 клас

30.08.2021г   08.30  лаб.1

7

Предприемачество  ОПП - 8 клас

30.08.2021г   08.30  лаб.1

8

Цифрова схемотехника СПП - 11 клас

31.08.2021г   08.30  лаб.1

9

Български език и литература ООП - 8 клас

31.08.2021г   08.30  лаб.1

10

Български език и литература ООП - 9 клас

31.08.2021г   08.30  лаб.1

11

Български език и литература ООП - 10 клас

31.08.2021г   08.30  лаб.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поправителна сесия за учениците от 12. клас

Български език и литература ЗП

17.05.2021г.   08.00ч.  лаб.2

Промишлени инсталации ЗПП

17.05.2021г    08.00     лаб.2

Асансьори със сложно управление  ЗПП

17.05.2021г.  13.15ч.   каб.10

Електрически мрежи ЗПП

17.05.2021г.  13.15ч.   каб.10

Програмни продукти ЗПП

18.05.2021г.  08.00ч.   лаб 2

ЧЕП- Английски език

18.05.2021г.  08.00      лаб.2

Български език и литература ЗИП

18.05.2021г.  13.15ч.   лаб.1

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012