Електронен дневник

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО БИТОВА ТЕХНИКАСграда

 

 

ПГБТ  е държавно, доказало се средно професионално учебно заведение с регионално и национално значение за подготовка на млади хора в сферата на средното образование. 


Днес в ПГБТ се осъществява КАЧЕСТВЕНО обучение на технически кадри по електрически инсталации, компютърни мрежи, компютърна техника и технологии, оптически комуникационни системи и електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника.


ПГБТ  има  59-годишна традиция в подготовката на кадри за икономиката на страната. Професионалната подготовка е съобразена с изискванията на средното професионално образование.


Поемайки отговорността за професионалното израстване на учениците, постъпили в училището, учителите в ПГБТ работят всеотдайно за продължаване на традициите на гимназията за изграждане на

 

ДОБРИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, УВАЖАВАНИ ГРАЖДАНИ И МОДЕРНИ БЪЛГАРИ ЕВРОПЕЙЦИ.

 

 

 

 

Последни новини

Информационна кампания на комисията за защита на личните данни "Децата и техните лични данни" /www.cpdp.bg/?p=pages&aid=65 ...
Виж повече
Пубкликувана на 29 Dec,2022

Изх. № ОС -   202  / 12.12.2022 г. ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ   П О К А Н А УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ, В изпълнение на член ...
Виж повече
Пубкликувана на 12 Dec,2022

На 01.12.2022 г. /четвъртък/, от 18.30 часа, ще се проведе родителска среща за всички класове.  ...
Виж повече
Пубкликувана на 24 Nov,2022
Професионална гимназия по битова техника © 2012