Електронен дневник

Достъп до информация

Информация за упражняване на правото за достъп до обществена информация Изтегли Преглед
Вътрешни правила за ДОИ Изтегли Преглед
Заявление за ДОИ Изтегли Преглед
Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация Изтегли Преглед
Професионална гимназия по битова техника © 2012